Travelhack: how I plan my travels with Google Maps

Da jeg først startet å reise brukte jeg veldig få digitale hjelpemiddel for å komme meg rundt (høres jeg gammel ut nå?). Da jeg ankom Milano for første gang fikk jeg utdelt en gammel Nokia med italiensk kontantkort for å kunne kommunisere med agenten min og et kart. Hver dag fikk jeg en liste over castinger eller jobber jeg skulle være på til avtalte tider, rundt om i hele byen. Overveldende? Ehja. Av og til hadde de notert hvilket metro-stopp som var nærmest, noe som var veldig hjelpsomt. Bortsett fra det var det bare å sette i gang å lære seg å finne frem. LYKKE TIL! Det ble mye prøving og feiling, for å si det slik, men etterhvert ble jeg sykt flink! 😎

Google Maps har ganske enkelt revolusjonert denne biten og det er definitivt en av mine mest brukte apper, enten jeg går, sykler, tar kollektiv transport eller kjører bil. Å finne frem i dag er ingen sak! Som nevnt tidligere planlegger jeg vanligvis ikke reisene mine så veldig nøye, men det betyr ikke at jeg ikke gjør research! Jeg søker opp steder på forhånd, spør andre om råd og sjekker ut hva som befinner seg i nærområdet rundt hvor jeg skal bo. Etterhvert lagrer jeg stedene i Google Maps. Dette er også genialt om jeg har vært innom et sted som jeg vil huske til senere. Jeg lagrer alt! Fra caféer og restauranter, til museum, bygninger og butikker. Det er utrolig smart og kan spare deg for mye tid da du kan planlegge å se/gjøre ting etter område. De grønne flaggene på kartene over er steder jeg har lagret. Du bare trykker på stedet/skriver inn adressen du vil huske til senere, og trykker på “lagre”. Du kan også stjernemerke eller favorisere.

_________________________________________________________________

Back when I first started modeling and traveling we didn´t have the tools that we use today (do I sound old now?). When I first arrived in Milan my agent gave me an old Nokia to communicate and a map. Every day they handed me a long list with castings or jobs where I needed to be at set times, all over the city. Overwhelming? Ehm, yes. Sometimes they put a note with the closest metro stop, which was very helpful. Other than that you just had to get started. GOOD LUCK! There was a lot of learning and failing along the way, but after a while I was really good at it 😎

Google Maps made things a lot easier. Today it´s one of my most used apps, whether I´m walking, biking, using public transport or driving. It´s super easy! As I have mentioned earlier I don´t plan my travels that much, but that doesn´t mean I don´t do research! I look up places before I go, ask other people for advice and definitely check out what´s in the neighbourhood where I´m staying. As I find places, I save them into my map. I save everything! From cafés, restaurants, museums, buildings, shops, you name it. It´s also great if I stopped by somewhere and want to remember to come back later. It can save you a lot of time as you can plan do see/do things in the same area. The green flags on the maps is places I saved. You just press the place/write the address you want to remember, and press “save”. You can also make it a favorite or star it. 

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *