Why You Should Travel Solo

 
Hvordan ville det egentlig føles å pakke kofferten og reise avgårde helt på egen hånd? De siste årene har soloreiser blitt ganske trendy, og flere våger å sette seg på flyet eller toget uten reisepartner. Jeg har gjort dette så mange ganger at jeg nesten ikke tenker over det engang.  Likevel er det alltid en rar følelse å lande på et nytt sted, en liten blanding av panikk, overvelmelse og lykke. Du lærer utrolig mye av å reise på egen hånd. Både om stedet du besøker og (mest av alt) deg selv. Her er mine grunner til at de fleste kunne hatt godt av en tur alene:

Hva du vil, når du vil

Når var forrige gang du hadde en dag der du gjorde som du ville?  Vil du sove hele dagen? Greit. Vil du spise pizza og vin til frokost? Ingen sier noe på det. Vil du ta sightseeing-buss, gå på museum eller shoppe? Det ingen som klager over skuldra di. Tiden er din og det er opp til deg hva du vil se, gjøre og oppleve.

Planlegging

Å planlegge en tur kan for mange være en storjobb. Det skal bestilles fotballbilletter, musikalshows, operaer, reserveres bord på restaurant, utflukter osv. Noen er glad i en tur med program fra morgen til kveld, imens andre vil ta det mer som det kommer. Er du alene kan du planlegge på egen hånd, eller la være. Jeg er fan av å gjøre research, men ikke planlegge for mye så du blir låst.

Reisefølge

Vi vet alle at det kan være vanskelig å finne noen å reise med. Jobb, familie, barn, økonomi eller livet generelt kan gjøre ting komplisert og “vi tar det til neste år”, blir til aldri.

Selvinnsikt

Du vil bli satt i ulike situasjoner der du kun har deg selv å stole på, så du vil lære hvordan du reagerer både på godt og vondt. Kanskje finner du et skjult talent? Vi er vanligvis vant med å sette andres behov foran våre egne. På en tur som denne blir du nesten tvunget til å lytte til hva du faktisk trenger og hva du har lyst til.

Selvtillit

Du vil lære å stole mer på deg selv. Jeg har utallige ganger havnet i situasjoner jeg ikke ville være i. Med flatt batteri på mobilen gikk jeg meg bort på nattestid i Paris. Jeg har tatt toget feil vei og nesten mista flyet i London. Jeg har blitt tatt i billettkontroll i Milano og måtte bli med på politistasjonen  Men det ordner seg alltid og du vil bli svært løsningsorientert og positivt innstilt når du ser at du alltid klarer å ordne opp selv. I tillegg vil du lære å ikke bry deg så veldig med hva du tror andre tenker.

Kunsten å være alene

Hvor mange timer i løpet av en dag er du alene? Vi er vanligvis vant til å ha noen rundt oss hele tiden, og mange blir svært rastløse av å være alene. Det er veldig spesielt å våkne opp på et sted hvor du vet at ingen kjenner deg og du kjenner ingen. Skummelt eller bare befriende? I starten var det definitivt litt rart å for eksempel kjøpe middag på egen hånd. Nå kan jeg spise en solo stormiddag etterfulgt av kino med popcorn og synes det er helt topp. Ensomheten er likevel noe jeg selvfølgelig kjenner på fra tid til annet. Spesielt når jeg opplever noe ekstra fint, så kan det være litt bittersøtt å tenke på at jeg gjerne skulle delt det med noen. Men så kan jeg jo alltids komme tilbake med reisefølge en annen gang.

Nye bekjentskaper

Kanskje reiser du kun for å være alene, og det er greit. Men dersom du er åpen for det vil du garantert finne venner. Det finnes flere i samme båt som du kan møte dersom du deltar på aktiviteter eller bare tørr å starte en samtale. Vi nordmenn er ikke akkurat kjente for å være de mest utadvendte. Det kan være så skummelt, ihvertfall dersom du som meg, er litt introvert. Men hva er det verste som kan skje? Alle vennene jeg har fått utenfor Norge, både nordmenn og utenlandske har jeg blitt kjent med på reise.

Åpenhet

Alene i et nytt land med en fremmed kultur vil du fort lære mye (for eksempel hvor frie tyskerne kan være av seg i dette innlegget her). Det er sunt å komme ut av sin egen lille boble å få litt perspektiv på hvor mange ulike livssyn og kulturer  det finnes i verden, selv om det kanskje av og til er litt ubehagelig. Det gjør kanskje at du får en større forståelse og er mer tolerant i situasjoner du møter senere.

Mestring

Ingenting slår følelsen av å mestre noe på egen hånd. For noen kan det bety å ta fly alene for første gang, for andre kan det bety å klatre Mount Everest. Men tanken på at du gjorde dette for din del, på egen hånd, er ganske uslåelig.

Soloreiser er ikke for alle. Men enten det er en hotellweekend i nabobyen eller jorda-rundt reise, så tror jeg de fleste kan ha godt av litt alenetid iblant.

_________________________________________________________________
How would it feel to pack up your suitcase and travel all by yourself? Within the last few years solo travel has become kind of a trend, and more people dare to take the step and book a ticket alone. I´ve done this so many times now that I almost don´t think about it. On the other hand it´s always a little strange to arrive at a new place. A mix of sheer joy, panick and being overwhelmed. You will learn a lot from traveling by yourself. Not only about the place you´re visiting, but mostly about yourself. Here is my reasons why I think a solo trip could do good to most people.

Planning

To plan a trip can be quite a big job. Maybe you have to book game tickets, musicals, operas, table reservations, excursions, and the list goes on.. Some people love a trip with a schedule from morning till midnight, and others prefer to take it as it goes. If you´re alone it doesn´t matter which one you are, because you can plan whatever you want, or not. I´m a fan of not planning too much and I think that´ s when the magic happens.

What you want, when you want it

When was the last time you had a full day where you only did things for yourself? When traveling solo this is one of the biggest advantages. Do you want to sleep all day? Fine. Would you like to have pizza and wine for breakfast? No one´s going to say anything. Do you prefer the sightseeing bus, the museum or shopping? There will be no one complaining. The time is yours, spend it the way you want

Travel Companion

We all know that it can be hard to find someone to travel with. Work, family, kids, economy, life happens. It can make it very complicated and “let´s do it next year” becomes never.

Getting to know yourself

You are most likely to be put in a situation where you only have yourself to trust, and it´s quite interesting to see how you react and deal with different situations. Maybe you´ll even find a hidden talent? We are used to putting other peoples needs in front of our own. On a trip like this you are forced to listen to what you need and what you want.

Confidence

You will learn to trust yourself. I´ve multiple times been in situations I didn´t wanna be in. Whether it´s lost in Paris in the middle of the night with no cellphone,  or at a police staion in Milan. It usually works out and youll become more solution oriented and positive once you understand that you can do things on your own. In addition you might also learn not to care too much about what you think other people think.

The art of being alone

How many hours in a day are you usually alone? We are used to having people around all the time and some gets restless alone. It´s a strange feeling waking up somewhere you don´t know anyone and no one knows you. Intimidating or liberating? I had some issues in the beginning when I for example was buying dinner alone. Now I´ll enjoy a 3 course meal followed by a movie and really enjoy myself. Loneliness is still something I definitely feel from time to time. Especially when experiencing something great, and not having anyone to share it with. But then I remember, I can always come back!

New friends

Maybe you´ll travel just to be alone and that´s fine. If you want some company you will definitely find it. There´s probably others doing the same as you, and participating in some kind of activity is an easy way to get in contact. You just need to start a conversation. It can be scary, especially if you are like me, a bit introverted. But what´ s the worst thing that can happen? All of my friends outside Norway I´ve found on my travels, and I´ve shared so many unforgettable moments with them.

Openmindness

When you are alone in a new country with a foreign culture you will learn so much (Like this post when I figured out how “free” the German people are). There are so many different ways people live their life, and it´s healthy to get out of your own bubble and put things in perspective. Maybe you´ll have a different understaning of situations you meet in the future.

Accomplishment

Nothing beats the feeling of accomplishing something on your own. For some people that´s getting on a plane alone for the first time. For others it might be to climb the Mount Everest. Either way, the thought of you doing this solo is pretty great.

Traveling solo isn´t for everyone. But whether it is a hotel weekend in a city nearby or if you´re planning a trip around the world,  I think it´s good for most people to do something on/for their own once in a while.

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *