Why You Should Travel Solo

 
Hvordan ville det egentlig føles å pakke kofferten og reise avgårde helt på egen hånd? De siste årene har soloreiser blitt ganske trendy, og flere våger å sette seg på flyet eller toget uten reisepartner. Jeg har gjort dette så mange ganger at jeg nesten ikke tenker over det engang.  Likevel er det alltid en rar følelse å lande på et nytt sted, en liten blanding av panikk, overvelmelse og lykke. Du lærer utrolig mye av å reise på egen hånd. Både om stedet du besøker og (mest av alt) deg selv. Her er mine grunner til at de fleste kunne hatt godt av en tur alene:

Hva du vil, når du vil

Når var forrige gang du hadde en dag der du gjorde som du ville?  Vil du sove hele dagen? Greit. Vil du spise pizza og vin til frokost? Ingen sier noe på det. Vil du ta sightseeing-buss, gå på museum eller shoppe? Det ingen som klager over skuldra di. Tiden er din og det er opp til deg hva du vil se, gjøre og oppleve.

Planlegging

Å planlegge en tur kan for mange være en storjobb. Det skal bestilles fotballbilletter, musikalshows, operaer, reserveres bord på restaurant, utflukter osv. Noen er glad i en tur med program fra morgen til kveld, imens andre vil ta det mer som det kommer. Er du alene kan du planlegge på egen hånd, eller la være. Jeg er fan av å gjøre research, men ikke planlegge for mye så du blir låst.

Reisefølge

Vi vet alle at det kan være vanskelig å finne noen å reise med. Jobb, familie, barn, økonomi eller livet generelt kan gjøre ting komplisert og “vi tar det til neste år”, blir til aldri.

Selvinnsikt

Du vil bli satt i ulike situasjoner der du kun har deg selv å stole på, så du vil lære hvordan du reagerer både på godt og vondt. Kanskje finner du et skjult talent? Vi er vanligvis vant med å sette andres behov foran våre egne. På en tur som denne blir du nesten tvunget til å lytte til hva du faktisk trenger og hva du har lyst til.

Selvtillit

Du vil lære å stole mer på deg selv. Jeg har utallige ganger havnet i situasjoner jeg ikke ville være i. Med flatt batteri på mobilen gikk jeg meg bort på nattestid i Paris. Jeg har tatt toget feil vei og nesten mista flyet i London. Jeg har blitt tatt i billettkontroll i Milano og måtte bli med på politistasjonen  Men det ordner seg alltid og du vil bli svært løsningsorientert og positivt innstilt når du ser at du alltid klarer å ordne opp selv. I tillegg vil du lære å ikke bry deg så veldig med hva du tror andre tenker.

Kunsten å være alene

Hvor mange timer i løpet av en dag er du alene? Vi er vanligvis vant til å ha noen rundt oss hele tiden, og mange blir svært rastløse av å være alene. Det er veldig spesielt å våkne opp på et sted hvor du vet at ingen kjenner deg og du kjenner ingen. Skummelt eller bare befriende? I starten var det definitivt litt rart å for eksempel kjøpe middag på egen hånd. Nå kan jeg spise en solo stormiddag etterfulgt av kino med popcorn og synes det er helt topp. Ensomheten er likevel noe jeg selvfølgelig kjenner på fra tid til annet. Spesielt når jeg opplever noe ekstra fint, så kan det være litt bittersøtt å tenke på at jeg gjerne skulle delt det med noen. Men så kan jeg jo alltids komme tilbake med reisefølge en annen gang.

Nye bekjentskaper

Kanskje reiser du kun for å være alene, og det er greit. Men dersom du er åpen for det vil du garantert finne venner. Det finnes flere i samme båt som du kan møte dersom du deltar på aktiviteter eller bare tørr å starte en samtale. Vi nordmenn er ikke akkurat kjente for å være de mest utadvendte. Det kan være så skummelt, ihvertfall dersom du som meg, er litt introvert. Men hva er det verste som kan skje? Alle vennene jeg har fått utenfor Norge, både nordmenn og utenlandske har jeg blitt kjent med på reise.

Åpenhet

Alene i et nytt land med en fremmed kultur vil du fort lære mye (for eksempel hvor frie tyskerne kan være av seg i dette innlegget her). Det er sunt å komme ut av sin egen lille boble å få litt perspektiv på hvor mange ulike livssyn og kulturer  det finnes i verden, selv om det kanskje av og til er litt ubehagelig. Det gjør kanskje at du får en større forståelse og er mer tolerant i situasjoner du møter senere.

Mestring

Ingenting slår følelsen av å mestre noe på egen hånd. For noen kan det bety å ta fly alene for første gang, for andre kan det bety å klatre Mount Everest. Men tanken på at du gjorde dette for din del, på egen hånd, er ganske uslåelig.

Soloreiser er ikke for alle. Men enten det er en hotellweekend i nabobyen eller jorda-rundt reise, så tror jeg de fleste kan ha godt av litt alenetid iblant.

_________________________________________________________________
How would it feel to pack up your suitcase and travel all by yourself? Within the last few years solo travel has become kind of a trend, and more people dare to take the step and book a ticket alone. I´ve done this so many times now that I almost don´t think about it. On the other hand it´s always a little strange to arrive at a new place. A mix of sheer joy, panick and being overwhelmed. You will learn a lot from traveling by yourself. Not only about the place you´re visiting, but mostly about yourself. Here is my reasons why I think a solo trip could do good to most people.

Planning

To plan a trip can be quite a big job. Maybe you have to book game tickets, musicals, operas, table reservations, excursions, and the list goes on.. Some people love a trip with a schedule from morning till midnight, and others prefer to take it as it goes. If you´re alone it doesn´t matter which one you are, because you can plan whatever you want, or not. I´m a fan of not planning too much and I think that´ s when the magic happens.

What you want, when you want it

When was the last time you had a full day where you only did things for yourself? When traveling solo this is one of the biggest advantages. Do you want to sleep all day? Fine. Would you like to have pizza and wine for breakfast? No one´s going to say anything. Do you prefer the sightseeing bus, the museum or shopping? There will be no one complaining. The time is yours, spend it the way you want

Travel Companion

We all know that it can be hard to find someone to travel with. Work, family, kids, economy, life happens. It can make it very complicated and “let´s do it next year” becomes never.

Getting to know yourself

You are most likely to be put in a situation where you only have yourself to trust, and it´s quite interesting to see how you react and deal with different situations. Maybe you´ll even find a hidden talent? We are used to putting other peoples needs in front of our own. On a trip like this you are forced to listen to what you need and what you want.

Confidence

You will learn to trust yourself. I´ve multiple times been in situations I didn´t wanna be in. Whether it´s lost in Paris in the middle of the night with no cellphone,  or at a police staion in Milan. It usually works out and youll become more solution oriented and positive once you understand that you can do things on your own. In addition you might also learn not to care too much about what you think other people think.

The art of being alone

How many hours in a day are you usually alone? We are used to having people around all the time and some gets restless alone. It´s a strange feeling waking up somewhere you don´t know anyone and no one knows you. Intimidating or liberating? I had some issues in the beginning when I for example was buying dinner alone. Now I´ll enjoy a 3 course meal followed by a movie and really enjoy myself. Loneliness is still something I definitely feel from time to time. Especially when experiencing something great, and not having anyone to share it with. But then I remember, I can always come back!

New friends

Maybe you´ll travel just to be alone and that´s fine. If you want some company you will definitely find it. There´s probably others doing the same as you, and participating in some kind of activity is an easy way to get in contact. You just need to start a conversation. It can be scary, especially if you are like me, a bit introverted. But what´ s the worst thing that can happen? All of my friends outside Norway I´ve found on my travels, and I´ve shared so many unforgettable moments with them.

Openmindness

When you are alone in a new country with a foreign culture you will learn so much (Like this post when I figured out how “free” the German people are). There are so many different ways people live their life, and it´s healthy to get out of your own bubble and put things in perspective. Maybe you´ll have a different understaning of situations you meet in the future.

Accomplishment

Nothing beats the feeling of accomplishing something on your own. For some people that´s getting on a plane alone for the first time. For others it might be to climb the Mount Everest. Either way, the thought of you doing this solo is pretty great.

Traveling solo isn´t for everyone. But whether it is a hotel weekend in a city nearby or if you´re planning a trip around the world,  I think it´s good for most people to do something on/for their own once in a while.

 

Saturdays with TED

Noen ganger føler jeg meg virkelig 80 år. For eksempel i går når jeg i stedet for å fikse meg og dra ut på en eller annen nattklubb, tilbrakte lørdagskvelden i pyjamas med en tekopp, underholdt av Ted.

Ted Talks er videoer av foredrag fremført av eksperter innen business, vitenskap, utdanning, teknologi og kreativitet. Uansett hva som opptar eller engasjerer deg, og hvor enn sær du er, vil du 99% sikkert finne noe som fenger. Det finnes tusenvis, og de kan være både underholdende, inspirerende, provoserende og engasjerende. Mange av de er også tekstet på norsk. De har diverse podcasts i tillegg, om du kjeder deg på bussen en dag.

I dag har jeg samlet noen episoder med inspirerende kvinner som snakker om ulike tema. Det ble nok litt flere enn jeg hadde planlagt, men det var så vanskelig å velge! Noen av de er fra noen år tilbake, men fortsatt like aktuelle/inspirerende.


Sometimes I really feel like a 80 year old. Like yesterday when instead of getting ready and going out, I spent my Saturday evening in bed with a teacup and TED. 

Ted Talks are talks made by experts in business, science, education, technology and creativity. Whatever it is you fancy, or no matter your interests, you will most likely find something you like there. They can be anything from entertaining, inspiring, provocative and engaging. They also have podcasts if you´re bored on your morning commute.

I´ve put together some episodes with inspiring women talking about different subjects. It ended up being a lot more than I planned on, but it is hard to choose! Some of them are from a few years back, but they´re still just as relevant/inspiring today.

_________________________________________________________________

Amy Cuddy: Your body language may shape the way you are – tankene dine kan forandre kroppsspråket ditt, men er det også slik omvendt? Her får du tips til hvordan du kanskje kan forandre kroppsspråket, og dermed tankene og måten andre ser deg på.

Your thoughts can change your body language, but is it also the other way around? This episode gives you tips to how you might change your body language and by that also your mind and how people see you.

Sheryl Sandberg: why we have too few women leaders – denne praten går inn i hvorfor det er så få kvinner på toppen og hva du kan gjøre dersom du ønsker å komme dit. Hun har også en annen TED-talk “so we leaned in..now what?”, som også er veldig bra!

Why are there so few female leaders at the top, and what we need to do about it. She also has a talk called “so we leaned in.. now what?” which is great. 

Isabel Allende: tales of passion – Chilensk forfatter og aktivist. Jeg har lest flere av bøkene hennes og liker de veldig godt! Morsomt og inspirerende foredrag om seriøse tema.

Chilean writer and activist. I´ve read several of her books and really like them. In this talk she is funny and inspiring, but still talking about important subjects. 

Roxane Gay: the confessions of a bad feminist – selv om du hører på rap-musikk, liker rosa og ikke vil gjøre “mannfolkarbeid”, kan du fortsatt være feminist og utgjøre en forskjell.

Shows how you don´t have to be a “perfect feminist”. Even if you listen to rap music, likes pink and don´t want to do “manwork”, you can still be a feminist and make a difference. 

Susan Cain: the power of introverts – i dag skal gjerne “alle” være hypersosiale og utadvendte. Denne praten viser at verden også trenger introverter, og at det er helt greit å være en.

How you don´t have to be an extrovert to be successful! “Introverts bring extraordinary talents and abilities to the world, and should be encouraged and celebrated”

Ashley Judd: how online abuse of women has spiraled out of controll – hun har måtte ansette en egen person for å fjerne alle de ekle kommentarene hun får på sosiale medier i løpet av en dag. Her tar hun for seg trakkasering på nett og hva som bør gjøres med det. Hun var også en av de første kvinnene til å anklage Harvey Weinstein for seksuell trakkasering

Ashley Judd had to hire a person to take care of all the horrifying comments about her posted on her social media. She talks about harassment online and what we should do about it. She was also one of the first women to come forward accusing Harvey Weinstein for sexual harrassment. 

Elizabeth Gilbert: your elusive creative genious – must-see for alle som ser på seg selv som kreativ! Dette er forfatteren bak “Eat, Pray, Love”. Interessant prat om hvordan kreative mennesker ofte får mentale problemer fordi de føler de må være et “geni”, og hvordan du kan hanskes med det.

This is the author behind the success “Eat, Pray, Love”, and a must-see for creatives! An interesting talk about how creative people often develop mental issues because they feel pressured to being a “genius”. 

Chimamanda Ngozi Adichie: the danger of a single story – dersom noen sier “Afrika” tenker du kanskje på sult, hungersnød og kriser. Her forklarer Chimamanda hvor feil det er å kun lære seg en side av historien, men heller lytte til enkeltindivider.

If someone says “Africa” a lot of you will thing about hunger and crisis. Chimamanda explains how listening, or telling, only one story can be so wrong and misunderstood. 

Sylvia Earle: protect our oceans – “no ocean, no people”. Skremmende statistikk, hvor utrolig viktig det er å beskytte havet og alt som bor der.

Frightening statistics, the importance of our ocean and why it is crucial that we protect it! 

Madeleine Albright: on being a women and a diplomat – “det finnes et spesielt sted i Helvette for kvinner som ikke støtter andre kvinner”, uttalte hun i dette intervjuet. Hun var USAs første kvinnelige utenriksminister og har også vært USAs ambassadør i FN. Morsom, klok og med bein i nesa.

“There is a special place in Hell for women who don´t support other women.” She was the first US female Secretary of State and an UN ambassador. Funny, wise and really bad ass. 

Cameron Russel: looks aren´t everything, believe me I´m a model – denne treffer definitivt! Et ærlig innblikk i bransjen av supermodell Cameron Russel. Hun sier modeller er noe av de mest usikre menneskene du vil møte, og det stemmer. Hun snakker om hvordan hun har vunnet et “genetisk lotteri” og hvor stor forskjell det er mellom virkelighet og bilder, noe som er utrolig viktig å huske på.

An honest look into the industry by super model Cameron Russel. Models are one of the most insecure people you will ever meet, and this is true. She talks about how she won the “genetic lottery” and the differences between reality and the pictures. 

 

Workout: PLANKS

*keep scrolling for English

Før du setter deg godt til rette med smash-posen og gullrekka (jeg savner alltid Smash når jeg er utenlands 😭) kanskje du skal ta noen minutter med plankeøvelser? Planker er noe jeg alltid har med når jeg trener magen. Den trener både mage, rygg og kjernemuskulatur, og hvem vil vel ikke slå flere fluer i en smekk. Å trene kun mage uten rygg, kan føre til ryggplager, og det vil vi ikke ha noe av. Det kan være ganske vanskelig å gjøre det riktig, spesielt etter at du har blitt sliten, men det er veldig viktig! Tenk “navlen inn mot ryggen”. Mitt tips er å gjøre det foran et speil dersom du er alene. Om du kjenner at ryggen “svikter” og at du ikke klarer holde den stabil, bør du avslutte øvelsen med en gang.

Jeg er ingen personlig trener eller profesjonell, men jeg har jobbet med, og gått til utrolig mange! Jeg anbefaler virkelig å starte med en PT dersom du er ny med trening. De kan vise deg øvelsene så du ikke skader deg, i tillegg til å få mest mulig ut av tiden din. De kan også hjelpe deg med motivasjon dersom du har hatt en pause og “falt av” en god vane. Jeg har ikke 100% korrekt form på alle bildene under, øvelse gjør mester.

Tilpass øvelsene etter nivå og dagsform. Start med en enkel variant, ta pauser der det trengs, og så kan du ta det videre/holde øvelsene lengre etterhvert. Del opp programmet eller miks øvelsene inn sammen med andre. De kan modifiseres med å for eksempel ha knærne i gulvet eller albuer vs strake armer.

Jeg varierer, men gjør for eksempel hver øvelse i 30 sekunder, med 10 sekunders pause mellom hver. Jeg kjører ofte flere runder, med cardio imellom.

Det enkleste er nok å ta tiden på mobilen. Jeg kan ikke fordra å se tiden gå når jeg trener, da føles hvert sekund som ett minutt og hjernen blir sliten før kroppen. Derfor bruker jeg en app som heter Intervaltimer. Den “plinger” når det er tid for å bytte øvelse/hvile, så jeg slipper å følge med. Det finnes sikkert mange andre bra apper der ute også.

De kan også varieres med utstyr som slynge, vekter, ball osv. Men jeg valgte å vise øvelser du kan gjøre hvor som helst, når som helst, noe som betyr ingen unnskyldninger 😉

Lav planke: Hold planken, fokuser på riktig form.

Mountain Climbers: Trekk ett og ett bein inn mot magen, så mange du klarer på 30 sekunder.

Sideplanke: Kan også gjøres på albuen eller med knærne i bakken. Pass på å løft godt opp så du ikke “henger ned i armhulen”.

Armølft: Løft en og en arm. Her er det viktig å holde resten av kroppen så stabil som mulig! Det kan være lurt å sette en bredere beinstilling for å holde stabiliteten.

Beinløft: Gjør det samme med ett og ett bein. Det er igjen viktig å ikke svaie i resten av kroppen.

Side til side: Start i lav planke, vri deg så ned mot den ene, så den andre siden.   

Bøyde bein: Start i lav planke, bøy så begge beina ned mot gulvet, men ikke la de røre bakken. Prøv å hold overkroppen så rak og stabil som mulig, det skal være minst mulig bevegelse i alt annet enn beina.

Ett og ett bein: Denne gjør du på samme måte som den over, bare med ett og ett bein.

Commando: Start i høy planke. Gå deretter ned med en og en arm så du ender opp i lav planke. Deretter beveger du deg opp igjen. Bytt på hvilken arm du går ned med først. Her kan det igjen være lurt å ha en bredere beinstilling. Kroppen skal være så stabil som mulig uten for mye svai fra side til side.

God trening! 


So before you get all comfy on your couch tonight, how about some planks? I promise you´ll feel a lot better after. Planks are something I always try to have in my workout routine. They are good for both your core and back, and who doesn´t want that? If you work only your abs, and not your back, it can lead to back problems, which you definitely don´t want.

It´s extremely important to do these excercices correctly so you don´t hurt yourself. It can be quite tricky, especially when you get tired. Think about holding your body in a straight line and puling your bellybutton towards your back. Ask a friend or use a mirror! If you feel like your back is “giving in” and you´re not able to keep your stability, you stould take a break or stop immediately. 

This is ment as inspiration and you don´t need to go through all of the exercises. Do one, do half, at your own time, or take some of them and mix them in with other workouts. Modify on knees and elbows if needed. I like variation, but for example: I do every exercise for 30 seconds with 10 second rest between. Then I do my cardio, before another round.

I´m not a personal trainer or professional, but I´ve had many, and working out is a huge part of my life. I definitely recommend getting a trainer if you´re new to working out or need help getting back into it. 

I use an app called Intervalltimer. I absolutely hate to watch the time go by when working out. It makes time move very slowly. With this app my phone makes a “pling” when it´s time to change or take a break, so I don´t have to pay attention. 

There is a bunch of plank variations out there, some with equipment as well. I picked these because you can do them anytime, anywhere, meaning no excuses! 😉

Low plank: On elbows, straight line, tuck your bellybutton in towards your back.

Mountain climbers: Pull one and one knee in towards your abs as fast as you can for 30 seconds.

Side plank: Hold each side for 30 seconds. Make sure you lift up from your shoulder.

Armlift: Start in high plank. Lift one and one arm. Make sure the rest of your body stays as stabilized as possible. A wider leg stand makes it a little easier.

Leglift: Start in high plank. Lift one and one leg, make sure the rest doesn´t move.

Side-to-side: Start in low plank. Swing your side towards the floor on one side at a time.

Both legs bent: Bend your knees down towards the floor, but don´t let them touch!

One leg bent: Do the same thing with one leg at a time.

Commando: Start in high plank, bend one and one arm so you end up in low plank. Then you go back up and repeat. Switch which arm goes down first. Your body is suppose to stay as stabile as possible with as little sway from side to side as you can. 

Good luck!

 

Travelhack: how I plan my travels with Google Maps

Da jeg først startet å reise brukte jeg veldig få digitale hjelpemiddel for å komme meg rundt (høres jeg gammel ut nå?). Da jeg ankom Milano for første gang fikk jeg utdelt en gammel Nokia med italiensk kontantkort for å kunne kommunisere med agenten min og et kart. Hver dag fikk jeg en liste over castinger eller jobber jeg skulle være på til avtalte tider, rundt om i hele byen. Overveldende? Ehja. Av og til hadde de notert hvilket metro-stopp som var nærmest, noe som var veldig hjelpsomt. Bortsett fra det var det bare å sette i gang å lære seg å finne frem. LYKKE TIL! Det ble mye prøving og feiling, for å si det slik, men etterhvert ble jeg sykt flink! 😎

Google Maps har ganske enkelt revolusjonert denne biten og det er definitivt en av mine mest brukte apper, enten jeg går, sykler, tar kollektiv transport eller kjører bil. Å finne frem i dag er ingen sak! Som nevnt tidligere planlegger jeg vanligvis ikke reisene mine så veldig nøye, men det betyr ikke at jeg ikke gjør research! Jeg søker opp steder på forhånd, spør andre om råd og sjekker ut hva som befinner seg i nærområdet rundt hvor jeg skal bo. Etterhvert lagrer jeg stedene i Google Maps. Dette er også genialt om jeg har vært innom et sted som jeg vil huske til senere. Jeg lagrer alt! Fra caféer og restauranter, til museum, bygninger og butikker. Det er utrolig smart og kan spare deg for mye tid da du kan planlegge å se/gjøre ting etter område. De grønne flaggene på kartene over er steder jeg har lagret. Du bare trykker på stedet/skriver inn adressen du vil huske til senere, og trykker på “lagre”. Du kan også stjernemerke eller favorisere.

_________________________________________________________________

Back when I first started modeling and traveling we didn´t have the tools that we use today (do I sound old now?). When I first arrived in Milan my agent gave me an old Nokia to communicate and a map. Every day they handed me a long list with castings or jobs where I needed to be at set times, all over the city. Overwhelming? Ehm, yes. Sometimes they put a note with the closest metro stop, which was very helpful. Other than that you just had to get started. GOOD LUCK! There was a lot of learning and failing along the way, but after a while I was really good at it 😎

Google Maps made things a lot easier. Today it´s one of my most used apps, whether I´m walking, biking, using public transport or driving. It´s super easy! As I have mentioned earlier I don´t plan my travels that much, but that doesn´t mean I don´t do research! I look up places before I go, ask other people for advice and definitely check out what´s in the neighbourhood where I´m staying. As I find places, I save them into my map. I save everything! From cafés, restaurants, museums, buildings, shops, you name it. It´s also great if I stopped by somewhere and want to remember to come back later. It can save you a lot of time as you can plan do see/do things in the same area. The green flags on the maps is places I saved. You just press the place/write the address you want to remember, and press “save”. You can also make it a favorite or star it. 

 

Amsterdam: what I ate

*keep scrolling for English

Jeg har spist så mye i helga at halvparten sikkert var nok og treneren min hadde kaldkvelt meg. MEN det var verdt det – maten var fantastisk, og jeg har samla alt av tips. Jeg var for opptatt med å spise, dermed ble det lite bilder av maten..

Torsdag kveld falt valget på Morgan & Mees for middag. Dette er en koselig hotellrestaurant med både inne- og uteservering. Gi denne jenta en burrata til forrett og biff til hovedrett, og hun er kjempefornøyd!
– Tweede Hugo de Grootstraat 2-6

Frokost/lunch fredag morgen tok vi på Mook. Dette er en utrolig søt restaurant med pannekaker som spesialitet og to serveringssteder. Men ikke la det søte interiøret lure deg, temaet her er old school hip hop, og vi spiste pannekakene våre akkompagnert til Snoop Dog i bakgrunnen.
– De Clercqstraat 34 
– Jodenbreestraat 144

Fredag kveld hadde jeg reservert bord på Rons Gastrobar Oriental og dette ble definitivt et høydepunkt. Dersom du går MÅ du prøve dim sum med waguy beef. Jeg får fortsatt vann i munnen av å tenke på den. Vi spiste også fisk og scampi, begge deler var nydelig og jeg rulla ut derifra i lykkerus og matkoma.
– Kerkstraat 23

For “et par” drinker dro vi på Door 74. Dette er en “speakeasy”, inspirert av barer som var i drift da det var forbud mot alkohol. Det var ingen skilt, bare en sort dør, så den kan være ganske vanskelig å finne. På enkelte av de må du også oppgi et passord for å komme inn. Jeg storkosa meg med å se på at bartenderen laget drinker i alle farger og fasonger. Min ble satt fyr på og servert i hodeskalleglass. Dersom du er mer enn to så anbefales å bestille et bord på forhånd.
– Reguliersdwarsstraat 74

Jeg glemmer liksom at det er alkohol jeg inntar når drinkene er såppas gode, så frokosten på lørdag ble inntatt ganske seint. The Breakfast Club var redningen, og de hadde god frokost og koselig atmosfære. Jeg spiste en av mine frokostfavoritter; Eggs Benedict. De har 4 kaféer:
– Haarlemmerplein 31
– Wibautstraat 56
– Bellamystraat 2-h
– Gustav Mahlerplein 114

For litt ekstra energi før museumsrunden, ble lunchen en gigantisk belgisk vaffel utenfor Rijksmuseum med varme epler og nutella. Yumm.. De har flere matvogner der med litt forskjellig, og om været er fint kan du sitte utendørs. Tradisjonelt sett skulle jeg spist en stroopwafel, som er den nederlandske versjonen, men den belgiske frista mer!
– Bak Rijksmuseum

Helgas siste middag var på den italienske restauranten Bacco Restaurant & Vineria. Her fikk jeg truffle overdose, med en tagliatelle med hvit trøffel saus og pecorino ost, etterfulgt av sjokoladefondant til dessert. Definitivt et verdig siste måltid i Amsterdam.
– Fannius Scholtenstraat 26

Snacktips: På de fleste butikker selger de “Tony´s Chocolate” i forskjellige varianter, og den er helt nydelig! Ingenting slår selvfølgelig norsk melkesjokolade, men dette er en verdig nummer to.

Se nederst for liste over steder jeg ikke rakk å prøve, men ble anbefalt av venner, venners venner eller Airbnb-vert.

_________________________________________________________________

I´ve consumed so much food this weekend, my trainer is probably going to kill me. BUT it was all worth it. The food was amazing and I´ve put together all the spots for you. I was although too happy and busy eating, so not a lot of pictures..

On Thursday night we ate at Morgan & Mees. This is a hotel with a nice restaurant downstairs. You can sit both inside and outside. Give this girl a burrata and a steak and she is beyond happy!
– Tweede Hugo de Grootstraat 2-6

Breakfast/lunch on Friday morning was enjoyed at Mook. This is such a cute little pancake spot. Although don´t let the cute interior fool you, their team is old school hip hop. We ate our pancakes with Snoop Dog rapping in the background.
– De Clercqstraat 34 
– Jodenbreestraat 144

On Friday night I made a reservation at Rons Gastrobar Oriental, and this was definitely a highlight! If you ever go PLEASE try the dim sum with waguy beef. It was heaven. We also had fish and scampi, they were both great. I rolled out of there in a food coma.
– Kerkstraat 23

For “a few” drinks we headed to Door 74. This is a “speakeasy”, inspired by bars during prohibition when alcohol was illegal. It is therefore just a black door with no sign and can be a little tricky to find. On some of them you even neeed a password. Totally worth it though, and I watched with excitement as the bartender set my drink on fire and served it in a scull glass.
– Reguliersdwarsstraat 74

I tend to forget that the drinks actually has alcohol in them when they taste that good. As a consequence the Breakfast on Saturday ended up being a little late. The Breakfast Club was the place and they had good breakfast with a chill atmpsphere. I had one of my breakfast favorites: eggs benedict. They have 4 locations:
– Haarlemmerplein 31
– Wibautstraat 56
– Bellamystraat 2-h
– Gustav Mahlerplein 114

To gain some extra energy before headed to the museum, I had a huge belgian waffle outside the Rijksmuseum. It had warm apples, nutella and whipped cream, and was delicious. They have a few food trucks there with a variation of food. Traditionally, I should have had the Dutch version: the stroopwafel, but the Belgian just looked better. 
– Behind the Rijksmuseum

This weekends last meal ended up being at Bacco Restaurant and Vineria. I had a truffle overdose; tagliatelle with white truffle sauce and pecorino cheese, followed by a chocolate fondant for dessert. Most definitely a worthy last meal in Amsterdam.
– Fannius Scholtenstraat 26

Snacktip: They sell a Dutch chocolate called Tonys Chocolate in different sizes and flavours and it´s amazing! Nothing taste better than the Norwegian milk chocolate in my opinion, but this is definitely a good runner up. 

Places I unfortunately did not try, but was recommended by friends, friends of friends or Airbnb host:

Breakfast/lunch:

 • Café Friends: Healthy shakes and food. – Nassaukade 122 
 • Coffee & Coconuts: Beachvibes. – Ceintuurbaan 282-284
 • Morgan & Mees: Where we had dinner, but also suppose to be good for breakfast. – Tweede Hugo de Grootstraat 2-6
 • Bufette van Odette: – Prinsengracht 598
 • Bagels & Beans: American – Several locations
 • Hendrix – De Clercqstraat 82

Dinner:

 • Mamas and Tapas: Tapas, good atmosphere and wine with a terrace. – Hugo de Grootplein 6
 • Yamyam: Apparently best wood oven pizza – Frederik Hendrikstraat 88-90
 • Café Caron: French, cute, great food. –  Frans Halsstraat 28
 • De Kas: In a greenhouse! Beautiful. – Kamerlingh Onneslaan 3
 • Hoed & Krelis: good if you want to go bar hopping in the area after. – Ferdinand Bolstraat 58
 • The Fat Pie: Hip and happening eating. – De Clercqstraat 79
 • RIJKS: restaurant in the Rijksmuseum. Very trendy, very good. – Museumstraat 2
 • Panache: Dinner and drinks. – Ten Katestraat 117
 • Ron Gastrobar: the brother of the one we went to. It has a Michelin star. – Sophialaan 55
 • Foodhallen: Foodcourt in old train station. – Between ten Katestraat & Bilderdijkkade
 • Happyhappyjoyjoy: Asian food – Bilderdijkstraat 158
 • De Belhamel: – Brouwersgracht 60

Drinks:

 • Floor 17: Trendy bar with great views on top of the Ramada Hotel. – Staalmeesterslaan 410
 • Sky Lounge: Also great views, on top of Doubletree by Hilton. – Oosterdokstraat 4
 • Tales & Spirits: where every drink has a story. – Lijnbaanssteeg 5-7
 • Glou glou: Cute wine bar. – Tweede van der Helststraat 3
 • Pullitzer Bar: Upscale, pricy, great atmosphere. – Prinsengracht 315-331
 • Hotel Andaz: Designed by dutch designer. Friendly, good service. – Prinsengracht 587
 • Waterkant: very nice in summer. – Marnixstraat 246
 • Lobby bar at Hotel V: Great location. Airbnb host told us to try the Spanish Tempranillo wine.
 • Kaptein Zeppos: Musical café and restaurant. – Gebed Zonder End 5
 • The Butcher: Speakeasy in the back of the Burger Bar. Codeword: hawaiian burger without pineapple.- Albert Cuyostraat 129
 

Amsterdam: what I did

Amsterdam er kjent for sitt flate landskap og mange kanaler. Jeg har aldri sett så mange sykler i hele mitt liv! Det er flere sykler enn mennesker i denne byen og de tar opp hele parkeringshus. Syklistene har like stor rett som bilistene her, så vær forsiktig. Klønete som jeg er, ble jeg nesten truffet flere ganger. Planen var å leie en sykkel, men siden været var litt opp og ned ble det ikke noe av. Det er likevel en utrolig fin måte å komme seg rundt på og det finnes sjapper med sykkelutleie overalt.

Byen er også kjent for øl og har mange bryggerier. Jeg må innrømme at øl ikke er min favoritt, men ble likevel med på ølsmaking, noe som anbefales! Vi gjorde det på Brouwerij ´t IJ, et av de mindre bryggeriene som ligger i en vindmølle. Her kan du også være med på omvisning, men det er førstemann til mølla, så vær tidlig ute!

Alt av museumer ligger i Museumkwartier, noe som er veldig praktisk dersom du skal innom flere av de. Det mest kjente er nok nasjonalmuseumet Rijksmuseum, som inneholder Nederlandsk kunst og historie. Her inne finner du også en veldig populær restaurant; RIJKS. Rett utenfor finner du det Instagram-vennlige”I Amsterdam”-skiltet som “alle må” ha bilde med. Bortenfor ligger Stedelijkmuseum og Van Gogh, i tillegg til Moco Museum. Da jeg så at Banksy skulle ha utstilling der, var det ikke tvil om hvilken jeg ville se! Dersom du ikke kjenner til navnet er han en mye omdiskutert, anonym, britisk gatekunstner som ofte har mørk humor og et politisk eller samfunnsorientert tema i kunsten sin. Jeg har lenge vært fan og elska utstillingen. I tillegg var det et rom i kjelleren av kunstneren Roy Lichtenstein, nesten som å være inni et av hans pop art-kunstverk.

Rett ved finner du også Vondelpark, perfekt for en sykkeltur med et piknik-stopp.

Dersom du er i humør for shopping (hvem er ikke det?) er du på rett sted. Amsterdam er full av kule og unike butikker der du kan finne fine gaver (til deg selv). Uansett om det er kjedebutikker, vintage eller noe i mellom som er din greie, er sjansen stor for at du finner noe. Et fint område for shopping er “9 Streets”. Disse gatene ligger på rekke over bruene innover mot bykjernen og er idylliske, fulle av små søte butikker og spisesteder.

Amsterdam er perfekt for en helg, og funker både i regn og solskinn. Jeg skal definitivt tilbake for å utforske byen videre!

Mitt neste innlegg vil handle om all den gode maten jeg fikk i meg i løpet av helga! (Du vil bli imponert)

_________________________________________________________________

Amsterdam is known for it´s canals and flat landscape. I have never seen this many bikes in my life! There are more bikes than people in this town and they take up entire parking houses! Clumsy as I am I almost got hit several times when walking, so be careful. The plan was also to rent one, but the weather was not the best, so we decided not to. It is still a great way to get around and you´ll get to see so much of the city! There are bike rentals on pretty much every corner.

The city is also known for its breweries. I have to admit, I´m not a beer lover, but I did still go beer tasting. And had fun! We did it at one of the smaller ones, Brouweij ´t IJ. It´s at a windmill and if you´re there early enough you can also catch a tour.

All the museums are located around Museumkwartier. The most famous one is the national museum; Rijksmuseum, which has Dutch art and history. You will also find a very popular restaurant inside: RIJKS: Right outside stands the Insta-famous “I Amsterdam” sign which everyone “must” take a picture with. You can also find the Stedelijkmuseum and the Van Gogh, in addition to the Moco, which we chose. There was a Banksy exibition, which I didn´t want to miss. He is an anonymous, british artist known for his street art with dark humour and political messages.

Right next to the museum is Vondelpark, perfect for a bike ride and a picnic.

If you´re in the mood for shopping (and who isn´t?), you´re in the right place. Amsterdam is full of quirky and unique shops where you can find cool gifts (to yourself). Whether it´s the big store chains, vintage or something in between, I´m sure you will find it here. A great place to shop is the area “9 Streets”. These streets are very picturesque and full of cute shops and cafés.

Amsterdam is perfect for a long weekend and definitely a city I will visit again and continue to explore. My next post will be about all the FOOD I ate! (You´ll be impressed)

 

Amsterdam – where I stayed

Helga gikk alt for fort, og jeg er tilbake i Hamburg. De siste dagene ble tilbrakt i Amsterdam! Jeg har aldri satt mine bein i denne byen, bortsett fra på flyplassen (kan ikke fordra Shiphol), men ble svært positivt overrasket! Jeg har spist nydelig mat, vært i kule butikker, ruslet rundt i koselige gater, gått på museum og hadde en utrolig kul Airbnb!

Kan du tro at dette er en båt??

Når jeg leter etter et sted å bo sjekker jeg vanligvis Hotels.com, Airbnb, og sider som kan ha spesielle tilbud som Hotels Tonight og Secret Escapes. Etter å ha sjekket litt rundt falt valget på en husbåt! Siden Amsterdam er kjent for sine mange og lange kanaler ligger det flere alternativer ute på Airbnb. Alt fra små krypinn til store luksusbåter. Jeg var (som vanlig) litt sent ute med å bestille så mye var utleid, men valget falt på denne.

For mange år siden betydde det å bo på en husbåt at du var fattig. Det var lite plass, lufta var dårlig og du hadde dårlig tilgang på elektrisitet og varme. Før ble båtene brukt for å frakte gods imens de som eide båten bodde med familien sin under dekk. Etter krigen ble også båter løsningen på problemet med husmangel. I dag er ting annerledes. Nå koster de som ligger ute på Airbnb fra 150 euro per natt og oppover. Alle må ha en spesiell tillatelse for å ha en husbåt og de er svært kostbare og relativt få. Selv om mange fortsatt bor på seilbare båter, finnes det også nye versjoner. Vår husbåt er kalt en “moderne ark” og er et hus oppå en flåte. Det er like behagelig som et “vanlig” hus, med varme, elektrisitet og god plass, men du flyter oppå vannet og jeg våknet til ender som gakket utenfor vinduet. Og jeg lover at sjøsyken er langt unna.

_________________________________________________________________

I´m back in Hamburg, and this weekend went by way to fast. I spent it in Amsterdam, and it was my first trip to this wonderful city. I absolutely loved it! They have great food, cool shops, cute streets and awesome museums.

When finding a place to stay, I usually search Hotels.com, Airbnb and other pages that might have great offers, like Secret Escapes and Hotels Tonight. After looking around for a bit I ended up booking a house boat! Amsterdam is known for it´s long and many canals and a lot of people list their “boats” on Airbnb. I was (as usual) a little late booking it, so there was not that many alternatives left, but I ended up finding the perfect one.

Living on a boat used to mean you were poor. They were tiny, with bad air quality and little to no amenities. The boats were used for shipping goods while the owner and his family lived under deck. After the war they also had issues with finding housing for everyone and boats became the solution. Today it´s the opposite. The house boats on Airbnb goes for 150 euros and up and you can find every kind, from the old fashioned ones that can still sail, to a more modern version. Everyone needs a special permit to have one and they are very expensive and few. Ours was called “a modern ark” and it is a house on top of a bontoon on the water. It has everything you need with heat, water and lots of room. It was quite magical waking up to the sounds of the water and with ducks outside my window. I also promise you that you will not get seasick!

 

Disposable diaries

Husker du da du var liten og mamma eller pappa stilte deg pent opp på ferie for så å knipse familiebilde med filmkameraet (der minst en av familiemedlemmene blunka)? Dere hadde kanskje bare en sjanse, i motsetning til dagens 10 000 med mobilkamera.

Det er noe helt spesielt og nostalgisk med filmkameraer som du faktisk må gå for å fremkalle. Vi har album på album med bilder hjemme, og jeg kan sitte med nesa i bøkene i timesvis.

Jeg kjøper ofte med meg engangskamera, enten jeg skal på ferie, på fest eller bare ut på lunch. De kommer ikke alltid ut like bra, og av og til glemmer jeg hva jeg har tatt (spesielt de som blir knipsa lørdag- og søndagsnatta), så det er ekstra spennende å se hva som kommer ut. Jeg får vanligvis mine fremkalt i en sjappe i Chinatown i New York, og jeg lover deg at han mannen i kassa der har fått sett litt av hvert! 😅

Jeg hadde selvfølgelig med meg flere på jenteturen vår og sprang for å fremkalle da jeg var innom NYC. Det var ekstra gøy med de som var vanntette og vi var plutselig 5 år igjen der vi hoppa rundt i bølgene. Her kommer et lite (sensurert) bildedryss som havner i minneboka:

________________________________________________________________

Do you remember when you were little and your parents lined you up nicely in front of some pretty place on vacation to take a picture (where at least one of the family members usually blinked)? There was one shot only, compared to todays 1 million. 

There is something so special and nostalgic when it comes to a film camera and getting it developed. We´ve got so many albums at home and I can be stuck with my nose in them for hours.

I often buy a disposable camera. Going on vacation, to a party or just out to lunch with friends. They don´t always come out great, and sometimes I even forget what´s on them (especially the ones taken late-night), so it´s extra fun when I get it back. I usually get mine developed at this little store in Chinatown, and I´m telling you that guy behind the counter has seen a thing or two!

I obviously brought a bunch with me on our girls trip and ran to develop them when I had my little stop in NYC. It was extra fun with the waterproof ones, and suddenly we were 5 years old again, jumping around and splashing in the waves. Above you can see a bunch of the pictures that came out ⬆︎

 

California Vacation Tips

*keep scrolling for English

Reisen vår er over og jeg er på plass på mitt neste reisemål. Vi hadde en helt fantastisk tur som jeg aldri vil glemme. Det er nesten litt for godt til å være sant at alt gikk så på skinner selv om vi rett og slett ikke planla noe. Jeg kan være til både familie og venners store fortvilelse helt umulig å planlegge med. Jeg vet aldri når jeg jobber og hvor jeg er så “Bare bestill du, så hopper jeg på når det nærmer seg”, har de nok garantert hørt 500 ganger. Noen ting er det likevel greit å ha i orden, og her er mine tips om du skal på venninne/kjæreste/solo/kjæledyr/whatever-tur til vakre California:

 • Vi hadde flybillettene i boks. Det lønner seg å bestille en god stund på forhånd for da er de nesten alltid billigere (venninnene mine bestilte nesten et år i forveien kontra meg som bestilte uka før, og det var stor forskjell)
 •  AirBNB er genialt. Det finnes så mange kule og unike steder du kan velge å bo, alt etter ønske, smak og budsjett. Les anmeldelsene, de er vanligvis svært ærlige.
 • Fleksibilitet! Det kan være fint å ikke ha planlagt alt etter punkt og prikke. Alle bostedene våre ble bestilt ca 2 dager før vi kom til de forskjellige destinasjonene og det gjorde at vi for eksempel endte opp i Laguna Beach et par netter uten å ha planlagt det noe særlig. Det var genialt når vi var halvdøde og inntørka etter Vegas. Det er deilig å være fleksibel og kunne flytte seg litt rundt alt etter behov/humør, og eventuelt å bli lengre/dra tidligere.
 • Lei en BIL, punktum. På min første reise til LA tenkte jeg “kan jo bare ta Uber”. Det er definitivt billig med Uber i LA, men du blir lei av det etter en liten stund og jeg skal love deg at det blir endel penger etterhvert uansett. Jeg har lært å kjøre bil på et svært lite sted i Norge og var livredd for alt fra trafikklys til motorveier, men det er ikke så komplisert som det ser ut. Når jeg overlevde, gjør du også 🙂 Sett deg litt inn i det som kan være annerledes fra hjemme (for eksempel at du kan svinge høyre på rødt lys i Cali). Og sørg for at du har en komfortabel, trygg bil med god air condition! LA har enorme avstander og det er så greit å bare kunne kaste alt du “kanskje trenger” i løpet av en dag inn i bilen.
 • Beregn god tid. Det er ikke gøy å måtte stresse seg gjennom det man vil se på et sted. Da er det bedre å velge færre destinasjoner.
 • Ha kamera klart og NYT! 🙂

  _____________________________________________________________


  Our trip is over and I´m at my new destination. We had an unforgettable journey, and everything went so smoothly. This is despite the fact that we barely planned anything. I can (to my friends and familys sometimes big despair) be impossible to plan with. I never know when I´m working or where I´ll be, so I´ll just go: You go ahead and book it, and I´ll just jump on last minute. They´ve probably heard that sentence 500 times. Although I´m all for flexibility, you´ll be better off planning some things ahead. This is my tips if you´re planning a California getaway with your friends/significant other/pet/whatever :

 • You´re always better off booking your airline tickets in advance. My friends booked theirs almost a year before our trip, while I waited until a few days before. There was a big price gap… 
 • AirBNB is genious! You can find so many fun and unique places, depending on your budget and taste. Read the reviews, they are usually very honest. 
 • Flexibility is key. Unless you´re a control freak and gets nervous thinking about it, I believe the trip becomes a lot better if you don´t plan everything down to every detail. All of our accomodations were booked around 2 days before we arrived there. This gave us the opportunity to move around more and we for example ended up in Laguna even though we had not originally planned it.
 • Rent a car. On my first trip to LA I thought to myself “what´s the point, I can Uber”. It´s definitely cheap to Uber around LA, but you will get sick of it and it all adds up. LA is huge and it´s so nice to be able to just throw everything you might need in a day into the trunk. I learned how to drive a car in a tiny place in Norway. I was terrified of everything from highways to intersections. I promise you, it´s not as scary as it looks. Look into what might be different from where you´re used to driving and you´ll be fine. If I survived, so will you. Get a safe, comfy car with air con. 
 • Take your time. It´ s not fun to stress from A to B to see as much as possible. I´d much rather prefer to take my time and maybe cut one or two things out. 
 • Have your camera ready and enjoy! 🙂
 

Malibu Guide

*keep scrolling for English

En av de første dagene på turen vår kjørte vi ut til Malibu! Der er det så fint at det er vanskelig å forestille seg at det er bare en times tid unna storbyen. Malibu er full av nydelige strender, men etter endel googling og research tok vi turen til Staircase Beach. Vi leste om et par som valgte denne stranda for å ta forlovelsesbildene sine og tenkte at da må den vel være fin? Den var en liten skattejakt for å finne frem da den er ganske gjemt. Dersom du kommer med bil fra LA skal du passere Leo Carillo State Beach og et skilt som sier «Ventura County Line» på høyre side. Litt etter skal du se et stort tre som henger litt over veien på venstre side sammen med en postkasse hvor det står «4000». Der skal du svinge inn og vil finne parkeringsplassen som hører til stranda. Jeg tror det kostet ca $8 å stå der. Stranda er ikke så kjent for andre enn surfere og lokale, så vi hadde den stort sett for oss selv.

Slitne etter biltur og fulle av saltvann og sand, tenkte vi spise på Malibu Farm på vei tilbake. Jeg hadde reservert bord. ..på feil dag. Men det ordna seg heldigvis med å bare rusle inn. Restauranten ligger på en pir, med kafé ytterst og restaurant innerst. Kaféen er kun åpen på dagtid, imens restauranten har lengre åpningstider. De har fresht «farm-to-table» meny og digg iskrem.

Etter middag kjørte vi ut til Zuma Beach rundt 15 minutt unna for å se solnedgangen. Dette er den mest kjente og populære stranda, og et alternativ dersom du vil ha noe nærmere byen.


Det kan lønne seg å time turen slik at du ikke møter rushtrafikken. Det som burde være en times tur, kan fort bli til to eller mer.

On one of our first days we drove out to Malibu. You kinda forget that you´re so close to the city out there. We were a bit indecisive about where to go, but after Googling a bit we decided to try staircase beach. We read about a couple deciding on taking their engagement pictures there and figured it would be good enough for us too. It was kind of a treasure hunt finding it. If you ever decide you want to check it out this is how to find it: coming from LA you should pass Leo Carillo State Beach and a sign that says «Ventura County Line» on your right hand side. A bit after you will notice a big tree hanging over the highway along with a post box with «4000» written on it. That´s where you´ll make a turn and will find the parking space belonging to the beach. It cost around $8. The beach is not that known for others than locals and surfers, so we ended up having it to ourselves pretty much!

Tired after the roadtrip and full of sand and salt water we planned on eating at Malibu Farm Restaurant. I had made a reservation ..on the wrong day. BUT it ended up working out just by walking in. The restaurant is located on a pier with a cafè furthest out and the restaurant by the beach. The cafè is only open in daytime, while the restaurant stays open longer. They´ve got fresh farm-to-table food and wonderful ice cream!

After dinner we drove for around 15 minutes to Zuma beach where we watched the sunset. This is the most known and popular beach so it gets crowded during the day, but are also closer to the city.

It really pays off to avoid rush hour. What should be around one hour back, could end up being two or more!

ALL PICS BY JUNE